Home
Werkwijze
No win, no fee
Gerechtelijke procedure
Bulkvorderingen
Huurvorderingen
WOZ-Specialisten
Inloggen
Contact en Aanmelden

.Welkom

Hulp nodig bij de vordering van uw openstaande facturen? Bureau Baumol zorgt voor een snelle en efficiente inning van uw vordering. Wij hanteren een werkwijze die de relatie met uw debiteur respecteert. Wij maken gebruik van moderne communicatiemogelijkheden zodat wij uw debiteur niet uitsluitend passief met een brief benaderen. Vanaf het eerste contact met uw debiteur zoeken wij op een proactieve wijze contact om de vordering snel en volledig te innen.

Aanmelden kan heel simpel via de knop "aanmelden". Na ontvangst van uw vordering maken wij een online account voor u aan zodat u te allen tijde inzage heeft in de status van uw dossier.

.Werkwijze

Wij hanteren in onze werkwijze een handsonmentaliteit en pakken uw dossier na aanmelding direct op. Dit betekent dat de invordering van uw dossier op snelle termijn kan plaatsvinden. Hierbij maken wij gebruik van een moderne wijze van communiceren. Wij zullen niet louter uw klant met een brief benaderen, maar zullen social media en andere moderne communicatietechnieken gebruiken om uw klant te verzoeken tot betaling over te gaan.

Daag ons uit en meld uw vordering aan!

 

.No win, no fee

Bij het uitvoeren van onze dienstverlening hanteren wij het principe van no win no fee. Immers, waarom zou u opdraaien voor de kosten van de incasso van uw niet betalende klant? Het is al vervelend genoeg dat u op deze wijze de gemaakte betalingsafspraken dient af te dwingen.

Wij zullen zoveel mogelijk de incassokosten verhalen op uw klant. Mocht uw klant een serieus verweer opwerpen, dan zijn andere afspraken mogelijk. In een dergelijke situatie zullen wij vooraf met u overleggen of u de zaak wenst door te zetten en welk vast tarief wij hiervoor in rekening zullen brengen.

In de meeste gevallen brengen wij uw zaak tot een goed einde en wordt er alsnog voldaan door uw klant en zijn er voor u geen kosten!

.Gerechtelijke procedure

Het kan voorkomen dat de debiteur niet, of niet volledig betaalt of het niet eens is met de vordering. In dat geval heeft u de mogelijkheid de rechter te verzoeken de debiteur alsnog tot betaling te dwingen.

Een debiteur die niet over de brug wil komen kan alleen tot betaling worden gedwongen met een zogenaamde executoriale titel. Dat is een gerechtelijk vonnis waarin de debiteur wordt veroordeeld om het gevorderde bedrag te betalen. De rechter is de enige die zo'n executoriale titel kan geven.

Er kan met het vonnis 'executoriaal' beslag worden gelegd op (on)roerende goederen, een bank- of girorekening of op een vordering die de debiteur heeft op een derde. Uiteindelijk kan zo'n beslag leiden tot verkoop van de (on)roerende goederen van de debiteur, afgifte van het tegoed op de bank- of girorekening of betaling door de debiteur van de debiteur aan u zelf. Er zijn verschillende gerechtelijke procedures mogelijk om tot incasso van een geldvordering te komen.

Wij kunnen u bijstaan bij het voeren van deze gerechtelijke procedure en hanteren hiervoor een vast tarief.  Voor vragen over deze mogelijkheid of een offerte op maat kunt u ons een e-mail sturen of bellen met ons kantoor.

.Bulkvorderingen

Heeft u regelmatig vorderingen in te dienen? U kunt deze vorderingen door middel van een bestand bij ons aanleveren, rechtstreeks via deze link.

Hierdoor is het mogelijk om uw complete debiteurenbestand op periodieke basis aan te leveren zodat de incasso van de vorderingen snel kan plaatsvinden. Op deze wijze heeft u er geen omkijken naar.

.Huurvorderingen

Heeft u een huurder welke niet tijdig de huur betaalt? Ook in deze gevallen zorgen wij voor een snelle en vriendelijke wijze incasso van de huur.

Ook indien de huurder een structurele huurachterstand heeft kunnen wij namens u een verzoek tot ontbinding en ontruiming van het gehuurde vorderen. 

.Inloggen

Op korte termijn kunnen alle klanten inloggen op onze website. Hiermee heeft u 24 uur per dag en 7 dagen per week via internet inzicht in de actuele status van uw dossier.

.Contact

 Volledige naam
 Adres + Nr
 Postcode
 Woonplaats
 Geboortedatum
 Geslacht Man Vrouw
 Telefoonnr
 E-mailadres
 
 
Contactgegevens

Amsterdam
Geelvinck Hinlopen Huis
Herengracht 518
1017CC, Amsterdam

Zevenbergen (Hoofdkantoor)
Villa Waterloo
Prins Hendrikstraat 4
4761 AH, Zevenbergen

Postadres
Postbus 214
4760 AE, Zevenbergen

Telefoon / Fax
0168-327702 (algemeen)
0168-325974 (fax)

Internet
info@baumol.nl (algemeen)
www.baumol.nl

LiveZilla Live Help

.WOZ-Specialisten

WOZ-specialisten is een zusteronderneming welke zich toelegt op het verlagen van WOZ-waardes. Zij treden op als belastingadviseur om voor u diverse belastingen te besparen zoals OZB (onroerende zaakbelasting), waterschapslasten, erfbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en de verhuurderheffing. Kortom de WOZ-waarde wordt steeds belangrijker voor u als particulier en ondernemer.

Zo werken zij onder andere samen met Vereniging Eigen Huis (VEH) en de stichting Vastgoed Belang. Jaarlijks worden er circa 10.000 procedures gevoerd door heel Nederland. Op deze wijze hebben zij veel ervaring en kennis van de wet WOZ en zijn op de hoogte van lokale problemen. Daarnaast voeren wij dagelijks WOZ-procedures bij de rechtbanken in geheel Nederland waardoor zij met enige regelmaat bijdragen aan interessante rechtspraak op het gebied van de WOZ.

Klanten van onze onderneming kunnen uiteraard gebruik maken van de dienstverlening van WOZ-specialisten. Ook kunt u rechtstreeks contact leggen met uw financieel adviseur zodat deze uw dossier direct kan bespreken met een jurist van WOZ-specialisten. 

De dienstverlening van WOZ-specialisten is grotendeels kostenneutraal voor u. De gemeente dient namelijk de kosten van juridische bijstand te vergoeden aan uw als men een fout heeft gemaakt bij het bepalen van de WOZ-waarde. Op dit moment is er wetgeving in de maak om deze kosten te verlagen voor gemeenten. Sportief is anders te noemen. Als er meer verkeersovertredingen plaatsvinden gaan de tarieven voor boetes juist omhoog en worden meer controles uitgevoerd. Als de overheid zelf massaal de fout ingaat heerst er kennelijk een andere moraal. 

Ook in 2014 raden wij u aan alert te zijn op de nieuwe WOZ-waarde. De gemiddelde fout welke WOZ-specialisten repareert bedraagt circa € 38.000 wat een netto belastingbesparing van € 128 oplevert per jaar. 

 Ga naar http://www.wozspecialisten.nl om uw te hoge WOZ-waarde aan te melden of voor meer informatie over de uitvoering van de Wet WOZ.

Door Julian Langkemper

© 2012 Baumol
Webdesign: Pixelerate